Яндан хоолой

 

Дээврийн диаметр: 115 мм
Өндөр: 4 метр