Локомотив 200


Халаах талбай: 40-80м2 
Түлш: Мод, нүүрс
Үнэ: 1,325,000₮